سالن ها

تالار نگار دارای ٤ سالن با امکانات کامل با دکوراسیون زیبا میباشد که در ذیل به بررسی هر یک از سالنها می پردازیم

سالن پذیرایی نگار ١

سالن نگار 1

سالن پذیرایی نگار ٢ و ٣

سالن

سالن پذیرایی نگار ٤

سالن نگار 1

اتاق عقد

اتاق عقد